Դասղեկական ժամերի կիսամյակային պլան

Լիլիթ Վերանյան

7-րդ, 8-րդ և 9-րդ դասարանների պատասխանատու

7-րդ դասարան

8-րդ դասարան

9-րդ դասարան

Էքսկուրսիաներ, միջոցառումներ և ճամփորդություններ

Ծնողական ժողովներ

Menu