2020-2021 ուսումնական տարի

2020-21 ուստարվա Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի միջին դասարանների (5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ) աշակերտների լրացուցիչ ընդունելությունը կատարվում է մայիս-հունիս ամիսների ընթացքում:

Լրացուցիչ ընդունելություն է կատարվում միայն միջին դպրոցի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ դասարաններում: Այս ընդունելությանը կարող են մասնակցել միայն այն աշակերտները, ովքեր 2019-2020 ուսումնական տարում ավարտել են 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ դասարանները:

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1․400․000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Քայլեր

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց ընդունվելու համար անհրաժեշտ է հետևել մի քանի պարզ քայլի.

Քայլ 1

Գրանցվել և մասնակցել բաց դռների օրվան՝ ծնողների հետ միասին: Բաց դռներին մասնակցությունը միայն գրանցումով է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է admissions@dcs.am էլփոստի հասցեին նամակ ուղարկել՝ նշելով ծնողի և երեխայի անուն ազգանունը, հեռախոսահամարը, այցելուների քանակը և հետաքրքրող դասարանը:

Բաց դռները կկազմակերպվեն հունիսի 18-ին՝ ժամը 16:00-17:00-ն:

Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների և ծնողների համար պարտադիր է։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած դիմորդները չեն կարող մասնակցել ընդունելությանը:

Փուլ 2

Ներկայացնել ընդունելության հայտը, որը հասանելի կլինի շուտով:

5-8-րդ դասարանի աշակերտները ընդունվում են դպրոց՝ հայոց լեզու, մաթեմատիկա (հանրահաշիվ, երկրաչափություն) և անգլերեն առարկաներից համապատասխան թեստերի, իսկ 8-րդ դասարանում նաև բնագիտական երեք առարկաներից (քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն) 2-ի՝ դիմորդի ընտրությամբ և աշակերտի և ծնողների հետ հարցազրույցի արդյունքի հիման վրա՝ տվյալ ուսումնական տարվա ընդունող հանձնաժողովի կայացրած որոշմամբ:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է Ընդունող հանձնաժողովի /ԸՀ/ որոշմամբ` ընդունելության երկու քննությունների և դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: ԸՀ որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում՝ բացառությամբ ՀՀ դատական մարմինների կողմից որոշման վերաբերյալ իրավական ուժի մեջ մտած դատական ակտի առկայության դեպքերի:

  1. Ժամանակացույց
  2. Ընդունող հանձնաժողով
  3. Փաստաթղթերի ընդունում
  4. Ընդունելության քննություններ, հանդիպումներ դիմորդների հետ և հարցազրույց
  5. Քննությունների արդյունքների հրապարակում
  6. Արդյունքների բողոքարկում
  7. Հարցազրույցներ և զրույցներ
  8. Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում
  9. Ուսման արժեք

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է հունիսի 25-ը, ժամը 11:00

Menu