Ընդհանուր դրույթներ

2019-20 ուստարվա Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի տարրական (1-ին, 2-րդ և 3-րդ) դասարանների աշակերտների ընդունելությունը կատարվում է մայիս – հունիս ամիսների ընթացքում:

1-ին դասարանի աշակերտներն ընդունվում են դպրոց ստորև ներկայացված քայլերի արդյունքի հիման վրա․

  • հանդիպում-դասեր աշակերտների հետ,
  • ծնողների հետ հարցազրույց։

2019-2020 ուսումնական տարվա համար 1-ին դասարանի ընդունելությանը կարող են մասնակցել միայն մինչև 2019 թ. դեկտեմբերի 31–ը 6 տարեկանը լրացած երեխաները, ովքեր մինչ այդ չեն հաճախել որևէ այլ հանրակրթական դպրոց (անկախ սեփականության ձևից):

2-րդ և 3-րդ դասարանի աշակերտներն ընդունվում են դպրոց ստորև ներկայացված քայլերի արդյունքի հիման վրա․

  • թեստ մայրենի և մաթեմատիկա առարկաներից,
  • ծնողների հետ հարցազրույց։

2019-2020 ուսումնական տարում դպրոցում կատարվում է հիմնական և լրացուցիչ ընդունելություն։

Հիմնական ընդունելություն

2019-20 ուստարում հիմնական ընդունելություն է կատարվում միայն 1-ին դասարանում:

Հիմնական ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 50 000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ:

Լրացուցիչ ընդունելություն

2019-20 ուստարում լրացուցիչ ընդունելություն է կատարվում 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասարաններում, որին կարող են մասնակցել տվյալ դասարանին համապատասխանող աշակերտները։

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1․400․000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Ընդունելության գործընթացի փուլերը

Ընդունելության գործընթացի ստորև ներկայացված բոլոր փուլերի մասնակցությունը պարտադիր Է։

Փուլ 1

Գրանցվել և մասնակցել բաց դռների օրերին:

Փուլ 2

Ներկայացնել ընդունելության հայտը։

Դպրոց ընդունվելիս նախատեսված են 2 փուլ (մանրամասն՝ Ընդունելության փուլեր բաժնում).

  1. Ժամանակացույց
  2. Փաստաթղթերի ընդունում
  3. Ընդունող հանձնաժողով
  4. Ընդունելության փուլեր
  5. Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում
  6. Ուսման արժեք

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է մայիսի 31-ը, ժամը 15:00

Menu