Ընդհանուր դրույթներ

2020-21 ուստարվա Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի տարրական (1-ին, 2-րդ և 3-րդ) դասարանների աշակերտների ընդունելությունը կատարվում է հունիս — հուլիս ամիսների ընթացքում:

1-ին դասարանի աշակերտներն ընդունվում են դպրոց ստորև ներկայացված քայլերի արդյունքի հիման վրա․

  • հանդիպում-դասեր աշակերտների հետ,
  • ծնողների հետ հարցազրույց։

2020-2021 ուսումնական տարվա համար 1-ին դասարանի ընդունելությանը կարող են մասնակցել միայն մինչև 2020 թ. դեկտեմբերի 31–ը 6 տարեկանը լրացած երեխաները, ովքեր մինչ այդ չեն հաճախել որևէ այլ հանրակրթական դպրոց (անկախ սեփականության ձևից):

2-րդ և 3-րդ դասարանի աշակերտներն ընդունվում են դպրոց ստորև ներկայացված քայլերի արդյունքի հիման վրա․

  • թեստ մայրենի և մաթեմատիկա առարկաներից,
  • ծնողների հետ հարցազրույց։

2020-2021 ուսումնական տարում դպրոցում կատարվում է հիմնական և լրացուցիչ ընդունելություն։

Հիմնական ընդունելություն

2020-21 ուստարում հիմնական ընդունելություն է կատարվում միայն 1-ին դասարանում:

Հիմնական ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 50 000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ:

Լրացուցիչ ընդունելություն

2020-21 ուստարում լրացուցիչ ընդունելություն է կատարվում 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասարաններում, որին կարող են մասնակցել տվյալ դասարանին համապատասխանող աշակերտները։

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1․400․000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Ընդունելության գործընթացի փուլերը

Ընդունելության գործընթացի ստորև ներկայացված բոլոր փուլերի մասնակցությունը պարտադիր Է։

Փուլ 1

Գրանցվել և մասնակցել բաց դռների օրերին:

Փուլ 2

Դիմումի ձև

Դիմումների էլեկտրոնային տարբերակի ընդունման վերջնաժամկետն է հունիսի 25-ի ժամը 11։00-ն, իսկ թղթային տարբերակինը՝ հունիսի 26-ի ժամը 15։00-ն։

Меню