• Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 25.05.2020 թ․
 • Աշխատանքը Դիլիջան քաղաքում է։
 • Աշխատանքի սկիզբը 2020 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ն է

Մասնագիտական և անձնային պահանջներ

Մեզ կարող են դիմել բոլոր այն ուսուցիչները, ովքեր բավարարում են հետևյալ չափանիշներին.

 • ունեն տարրական դասարանների մանկավարժի դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորում.
 • ունեն հիմնավոր գիտելիքներ դասավանդվող առարկաներից (մայրենի, մաթեմատիկա) և տիրապետում են այն դասավանդելու գործնական հմտություններին ու արդի տեխնոլոգիաներին.
 • մշտապես կատարելագործում են իրենց մասնագիտական և մանկավարժական կարողությունները՝ հետևելով մասնագիտական և մանկավարժական նորարարություններին ինչպես արտերկրում, այնպես էլ Հայաստանում.
 • ուսուցչությունը համարում են իրենց կոչումը, իսկ կրթությունը՝ ոչ միայն անձ ձևավորելու, այլ նաև Հայաստանի ապագան կերտելու գրավական.
 • ունեն ուսումնական հաստատությունում դասավանդելու առնվազն 1 տարվա փորձ.
 • մանկավարժական գործունեություն իրականացնելիս ցուցաբերում են ստեղծագործական մոտեցում, վերլուծական մտածելակերպ և չեն խուսափում նորարարություններից.
 • մասնակցում են ներդպրոցական և դպրոցի նախաձեռնությամբ ստեղծված ցանցային մասնագիտական միջոցառումներին՝ ժամանակին արձագանքելով էլեկտրոնային հաղորդակցությանը.
 • տիրապետում են իրենց աշխատանքի համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերին (օր.՝ Microsoft Օffice և այլն).
 • գերազանց տիրապետում են հաղորդակցման հմտություններին (գրավոր և բանավոր).
 • կարողանում են ոգևորել երեխային.
 • տիրապետում են ժամանակի կառավարման հմտություններին.
 • համոզված են, որ իրենց համար երբեք ուշ չէ սովորել:

Դիմելու կարգ

Բոլոր թեկնածուներին խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել վերը նշված տարբերակով կամ vacancy@dcs.am էլ. հասցեին: Նամակի վերնագիր դաշտում անհրաժեշտ է նշել պաշտոնը և անուն, ազգանուն՝ Դասվար-Անուն, ազգանուն:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 25.05.2020 թ. ներառյալ:

Ընտրված թեկնածուների հետ կապ կհաստատենք անձամբ՝ ընտրության հետագա փուլերը քննարկելու նպատակով:

Menu