Լոգոպեդ

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2020 թ.-ի մայիսի 25-ը ներառյալ:
Աշխատանքը Դիլիջան քաղաքում է։