Ընդունելություն

  1. Главная
  2. Ընդունելություն

Ընդհանուր դրույթներ

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա ընդունելություն։

2021-2022 ուսումնական տարում դպրոցում կատարվում է հիմնական և լրացուցիչ ընդունելություն՝ թափուր տեղերի համալրման նպատակով։

Հիմնական ընդունելություն

2021-22 ուստարում հիմնական ընդունելություն է կատարվում հետևյալ դասարաններում

7-րդ դասարան
8-րդ դասարան

Հիմնական ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը կազմում է 50․000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ։

Լրացուցիչ ընդունելություն

2021-22 ուստարում լրացուցիչ ընդունելություն է կատարվում հետևյալ դասարաններում

2-րդ դասարան
3-րդ դասարան
6-րդ դասարան
7-րդ դասարան
8-րդ դասարան

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1400000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Ժամանակացույց

 

Բաց դռների միջոցառում հոկտեմբերի 6
Դիմումների բացում հոկտեմբերի 7
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ հոկտեմբերի 10
Հայոց լեզվի քննություն հոկտեմբերի 18
Անգլերենի քննություն հոկտեմբերի 19
Մաթեմատիկայի քննություն հոկտեմբերի 21
Բնագիտության քննություն  հոկտեմբերի 22
Քննական արդյունքների հրապարակում հոկտեմբերի 25
Խմբային հարցազրույցներ դիմորդների հետ հոկտեմբերի 26
Անհատական հարցազրույցներ դիմորդների և ծնողների հետ հոկտեմբերի 27-30
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում Հոկտեմբերի 30-31

Բաց դռների օրեր

Ծնողների և դիմորդների համար դպրոցում կազմակերպվում է բաց դռների օր, որի ընթացքում դպրոցի թիմը ներկայացնում է դպրոցը և պատասխանում բոլոր հարցերին: Նույն օրը բոլոր հյուրերի համար կազմակերպվում է ծանոթական շրջայց դպրոցում: Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների ծնողների համար պարտադիր է։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած ծնողների երեխաները ընդունելությանը մասնակցելու հնարավորությունից զրկվում են։

Քննություններ

2-8-րդ դասարանների թափուր տեղերի համալրման համար նախատեսված են հետևյալ քննությունները, որոնք կատարվում են նախորդ դասարանի տարեկան ստուգումներին համապատասխան։

2-ից 4-րդ դասարան

Գիտելիքի ստուգում

5-ից 7-րդ դասարան 8-րդ դասարան
Մայրենի Մայրենի Հայոց լեզու
Մաթեմատիկա Մաթեմատիկա Հանրահաշիվ և երկրաչափություն
Անգլերեն Անգլերեն
Բնագիտական 2 առարկա՝ դիմորդի ընտրությամբ (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն)

 

Ընդունելության քննություններից բացի` բոլոր դիմորդները և ծնողները (կրտսեր դպրոցի դեպքում՝ միայն ծնողները) անցնում են հարցազրույցի փուլով:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է Ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ` ընդունելության քննությունների և դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: Ընդունող հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում:

Դիմումների լրացում և փաստաթղթերի ներկայացում

Դիմորդների ծնողները լրացնում և ուղարկում են ընդունելության դիմումի ձևը: Էլեկտրոնային դիմումը լրացնելը պարտադիր է ընդունելության գործընթացին մասնակցելու համար, իսկ դիմումի տպագիր տարբերակը պետք է ներկայացնել դպրոցի կողմից սահմանված ժամկետներում:

Ընդունելության գործընթացի փուլերը

Ընդունելության գործընթացի ստորև ներկայացված բոլոր փուլերի մասնակցությունը պարտադիր Է։

Փուլ 1

Գրանցվել և մասնակցել բաց դռների օրերին:

Փուլ 2

Լրացրե՛ք դիմումի ձևը

Փաստաթուղթը հասանելի կլինի հոկտեմբերի 7-ից։

Menu