Ընդունելություն

  1. Գլխավոր
  2. Ընդունելություն

Ընդհանուր դրույթներ

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը հայտարարում է 2022-2023 ուստարվա ընդունելություն։

2022-2023 ուսումնական տարում դպրոցում կատարվում է հիմնական և լրացուցիչ ընդունելություն՝ թափուր տեղերի համալրման նպատակով։

Հիմնական ընդունելություն

2022-23 ուստարում հիմնական ընդունելություն է կատարվում հետևյալ դասարաններում

1-ին դասարան

5-րդ դասարան

6-րդ դասարան

Հիմնական ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը 2022-2023 ուսումնական տարվա համար կորոշվի դպրոցի Հոգաբարձուների խորհրդի առաջիկա նիստի ընթացքում:

Լրացուցիչ ընդունելություն

2022-23 ուստարում լրացուցիչ ընդունելություն է կատարվում հետևյալ դասարաններում

1-ին դասարան

2-րդ դասարան

3-րդ դասարան
4-րդ դասարան
7-րդ դասարան
8-րդ դասարան

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1400000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Ժամանակացույց

Բաց դռների միջոցառում մայիսի 12, 19
Դիմումների ներկայացում մայիսի 20-30
Հանդիպում-դասեր դիմորդների հետ /1-ին դասարան/ հունիս 6-8
Զրույցներ դիմորդների ծնողների հետ /1-ին դասարան/ հունիսի 8
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում /1-ին դասարան/ հունիսի 10
Մայրենի (գիտելիքի ստուգում) /տարրական և միջին դպրոց/ հունիսի 14
Մաթեմատիկա (գիտելիքի ստուգում) /տարրական և միջին դպրոց/ հունիսի 15
Անգլերեն (ստուգաթեստ) /միջին դպրոց/ հունիսի 16
Խմբային հարցազրույցներ դիմորդների հետ /միջին դպրոց/ հունիսի 17
Անհատական հարցազրույցներ դիմորդների և ծնողների հետ /տարրական և միջին դպրոց/ հունիսի 20
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում /տարրական և միջին դպրոց/ հունիսի 22

Բաց դռների օրեր

Ծնողների և դիմորդների համար դպրոցում կազմակերպվում է բաց դռների օր, որի ընթացքում դպրոցի թիմը ներկայացնում է դպրոցը և պատասխանում բոլոր հարցերին: Նույն օրը բոլոր հյուրերի համար կազմակերպվում է ծանոթական շրջայց դպրոցում: Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների ծնողների համար պարտադիր է։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած ծնողների երեխաները ընդունելությանը մասնակցելու հնարավորությունից զրկվում են։

Քննություններ

2-8-րդ դասարանների թափուր տեղերի համալրման համար նախատեսված են հետևյալ քննությունները, որոնք կատարվում են նախորդ դասարանի տարեկան ստուգումներին համապատասխան։

2-ից 4-րդ դասարան

Գիտելիքի ստուգում

5-ից 7-րդ դասարան 8-րդ դասարան
Մայրենի Մայրենի Հայոց լեզու
Մաթեմատիկա Մաթեմատիկա Հանրահաշիվ և երկրաչափություն
Անգլերեն Անգլերեն
Բնագիտական 2 առարկա՝ դիմորդի ընտրությամբ (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն)

 

Ընդունելության քննություններից բացի` բոլոր դիմորդները և ծնողները (կրտսեր դպրոցի դեպքում՝ միայն ծնողները) անցնում են հարցազրույցի փուլով:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է Ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ` ընդունելության քննությունների և դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: Ընդունող հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում:

Դիմումների լրացում և փաստաթղթերի ներկայացում

Դիմորդների ծնողները լրացնում և ուղարկում են ընդունելության դիմումի ձևը: Էլեկտրոնային դիմումը անհրաժեշտ է ուղարկել admissions@dcs.am էլփոստի հասցեին մինչև 2022 թվականի մայիսի 27-ի ժամը 15։00-ն, իսկ դիմումի տպագիր տարբերակը պահանջվող փաստաթղթերի հետ դպրոց ներկայացնել մինչև մայիսի 30-ի ժամը 15։00-ն։  

Ընդունելության գործընթացի փուլերը

Ընդունելության գործընթացի ստորև ներկայացված բոլոր փուլերի մասնակցությունը պարտադիր Է։

Փուլ 1

Բաց դռների մասնակցության գրանցումն ավարտվել է։

Menu