Ընդունելություն

Ընդհանուր դրույթներ

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը հայտարարում է 2024-2025 ուստարվա ընդունելություն։

2024-2025 ուսումնական տարում դպրոցում կատարվում է հիմնական և լրացուցիչ ընդունելություն՝ թափուր տեղերի համալրման նպատակով։

Հիմնական ընդունելություն

2024-25 ուստարում հիմնական ընդունելություն է կատարվում միայն 1-ին դասարանում։ 

 

Հիմնական ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը 2024-2025 ուսումնական տարվա համար կազմում է 200․000 ՀՀ դրամ:

Լրացուցիչ ընդունելություն

2024-25 ուստարում լրացուցիչ ընդունելություն է կատարվում հետևյալ դասարաններում

1-ին դասարան

2-րդ դասարան

6-րդ դասարան

 

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1400000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Ժամանակացույց

Բաց դռների միջոցառում մայիսի 8, 15
Դիմումների ներկայացում մայիսի 15-23
Հանդիպում-դասեր դիմորդների հետ /1-ին դասարան/ մայիսի 31, հունիս 1-2
Զրույցներ դիմորդների ծնողների հետ /1-ին դասարան/ հունիսի 2
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում /1-ին դասարան/ հունիսի 5
Մայրենի (գիտելիքի ստուգում) /2-րդ և 6-րդ դասարաններ/ հունիսի 5
Մաթեմատիկա (գիտելիքի ստուգում) /2-րդ և 6-րդ դասարաններ/ հունիսի 6
Անգլերեն (ստուգաթեստ) /6-րդ դասարան/ հունիսի 7
Անհատական հարցազրույցներ դիմորդների և ծնողների հետ /2-րդ և 6-րդ դասարաններ/ հունիսի 10
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում /2-րդ և 6-րդ դասարաններ/ հունիսի 12

Բաց դռների օրեր

Ծնողների և դիմորդների համար դպրոցում կազմակերպվում է բաց դռների օր, որի ընթացքում դպրոցի թիմը ներկայացնում է դպրոցը և պատասխանում բոլոր հարցերին: Նույն օրը բոլոր հյուրերի համար կազմակերպվում է ծանոթական շրջայց դպրոցում: Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների ծնողների համար պարտադիր է։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած ծնողների երեխաները ընդունելությանը մասնակցելու հնարավորությունից զրկվում են։

Քննություններ

6-րդ դասարանի թափուր տեղերի համալրման համար նախատեսված են քննություններ մայրենի, մաթեմատիկա և անգլերեն առարկաներից, 2-րդ դասարանի դեպքում մայրենի և մաթեմատիկա առարկաներից, որոնք կատարվում են նախորդ դասարանի տարեկան ստուգումներին համապատասխան։ 

Ընդունելության քննություններից բացի` բոլոր դիմորդները և ծնողները (կրտսեր դպրոցի դեպքում՝ միայն ծնողները) անցնում են հարցազրույցի փուլով:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է Ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ` ընդունելության քննությունների և դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: Ընդունող հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում:

Դիմումների լրացում և փաստաթղթերի ներկայացում

Դիմորդների ծնողները լրացնում և ուղարկում են ընդունելության դիմումի ձևը: Էլեկտրոնային դիմումը անհրաժեշտ է ուղարկել admissions@dcs.am էլփոստի հասցեին մինչև 2024 թվականի մայիսի 22-ի ժամը 15։00-ն, իսկ դիմումի տպագիր տարբերակը պահանջվող փաստաթղթերի հետ դպրոց ներկայացնել մինչև մայիսի 23-ի ժամը 15։00-ն։  

Ընդունելության գործընթացի փուլերը

Ընդունելության գործընթացի ստորև ներկայացված բոլոր փուլերի մասնակցությունը պարտադիր Է։

Փուլ 1

Բաց դռների գրանցումն ավարտվել է։