Ընդունելություն

  1. Գլխավոր
  2. Ընդունելություն

Ընդհանուր դրույթներ

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը հայտարարում է 2023-2024 ուստարվա ընդունելություն։

2023-2024 ուսումնական տարում դպրոցում կատարվում է հիմնական և լրացուցիչ ընդունելություն՝ թափուր տեղերի համալրման նպատակով։

Հիմնական ընդունելություն

2023-24 ուստարում հիմնական ընդունելություն է կատարվում հետևյալ դասարաններում

1-ին դասարան

5-րդ դասարան

 

Հիմնական ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը 2023-2024 ուսումնական տարվա համար կորոշվի դպրոցի Հոգաբարձուների խորհրդի առաջիկա նիստի ընթացքում:

Լրացուցիչ ընդունելություն

2023-24 ուստարում լրացուցիչ ընդունելություն է կատարվում հետևյալ դասարաններում

1-ին դասարան

5-րդ դասարան

 

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1400000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Ժամանակացույց

Բաց դռների միջոցառում մայիսի 10, 16
Դիմումների ներկայացում մայիսի 17-27
Հանդիպում-դասեր դիմորդների հետ /1-ին դասարան/ հունիս 1-3
Զրույցներ դիմորդների ծնողների հետ /1-ին դասարան/ հունիսի 3
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում /1-ին դասարան/ հունիսի 5
Մայրենի (գիտելիքի ստուգում) /  միջին դպրոց/ հունիսի 9
Մաթեմատիկա (գիտելիքի ստուգում) /  միջին դպրոց/ հունիսի 12
Անգլերեն (ստուգաթեստ) /միջին դպրոց/ հունիսի 14
Խմբային հանդիպում դիմորդների հետ /միջին դպրոց/ հունիսի 16
Անհատական հարցազրույցներ դիմորդների և ծնողների հետ / միջին դպրոց/ հունիսի 17
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում / միջին դպրոց/ հունիսի 19

Բաց դռների օրեր

Ծնողների և դիմորդների համար դպրոցում կազմակերպվում է բաց դռների օր, որի ընթացքում դպրոցի թիմը ներկայացնում է դպրոցը և պատասխանում բոլոր հարցերին: Նույն օրը բոլոր հյուրերի համար կազմակերպվում է ծանոթական շրջայց դպրոցում: Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների ծնողների համար պարտադիր է։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած ծնողների երեխաները ընդունելությանը մասնակցելու հնարավորությունից զրկվում են։

Քննություններ

5-րդ դասարանի թափուր տեղերի համալրման համար նախատեսված են հետևյալ քննությունները, որոնք կատարվում են նախորդ դասարանի տարեկան ստուգումներին համապատասխան։

 

 

5-րդ դասարան
Մայրենի
Մաթեմատիկա
Անգլերեն

 

Ընդունելության քննություններից բացի` բոլոր դիմորդները և ծնողները (կրտսեր դպրոցի դեպքում՝ միայն ծնողները) անցնում են հարցազրույցի փուլով:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է Ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ` ընդունելության քննությունների և դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: Ընդունող հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում:

Դիմումների լրացում և փաստաթղթերի ներկայացում

Դիմորդների ծնողները լրացնում և ուղարկում են ընդունելության դիմումի ձևը: Էլեկտրոնային դիմումը անհրաժեշտ է ուղարկել admissions@dcs.am էլփոստի հասցեին մինչև 2023 թվականի մայիսի 24-ի ժամը 15։00-ն, իսկ դիմումի տպագիր տարբերակը պահանջվող փաստաթղթերի հետ դպրոց ներկայացնել մինչև մայիսի 27-ի ժամը 15։00-ն։  

Ընդունելության գործընթացի փուլերը

Ընդունելության գործընթացի ստորև ներկայացված բոլոր փուլերի մասնակցությունը պարտադիր Է։
Menu