Բաց դռների միջոցառում մայիսի 10, 16
Դիմումների ներկայացում մայիսի 17-27
Հանդիպում-դասեր դիմորդների հետ /1-ին դասարան/ հունիս 1-3
Զրույցներ դիմորդների ծնողների հետ /1-ին դասարան/ հունիսի 3
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում /1-ին դասարան/ հունիսի 5
Մայրենի (գիտելիքի ստուգում) / միջին դպրոց/ հունիսի 9
Մաթեմատիկա (գիտելիքի ստուգում) / միջին դպրոց/ հունիսի 12
Անգլերեն (ստուգաթեստ) /միջին դպրոց/ հունիսի 14
Խմբային հանդիպում դիմորդների հետ  /միջին դպրոց/ հունիսի 16
Անհատական հարցազրույցներ դիմորդների և ծնողների հետ /միջին դպրոց/ հունիսի 17
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում / միջին դպրոց/ հունիսի 19
Menu