Ժամանակացույց

  1. Home
  2. Ժամանակացույց
Բաց դռների միջոցառում մայիսի 12, 19
Դիմումների ներկայացում մայիսի 20-27
Հանդիպում-դասեր դիմորդների հետ /1-ին դասարան/ հունիս 6-8
Զրույցներ դիմորդների ծնողների հետ /1-ին դասարան/ հունիսի 8
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում /1-ին դասարան/ հունիսի 10
Մայրենի (գիտելիքի ստուգում) /տարրական և միջին դպրոց/ հունիսի 14
Մաթեմատիկա (գիտելիքի ստուգում) /տարրական և միջին դպրոց/ հունիսի 15
Անգլերեն (ստուգաթեստ) /միջին դպրոց/ հունիսի 16
Խմբային հարցազրույցներ դիմորդների հետ /միջին դպրոց/ հունիսի 17
Անհատական հարցազրույցներ դիմորդների և ծնողների հետ /տարրական և միջին դպրոց/ հունիսի 20
Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում /տարրական և միջին դպրոց/ հունիսի 22
Menu