Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի կիսամյակային հաշվետվությունը

«Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի» 2013-2014 ուսումնական տարվա ամփոփիչ հաշվետվությունը

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց կրթական հիմնադրամի 2013թ. հաշվետվություն

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց կրթական հիմնադրամի 2013թ. աուդիտորական եզրակացությունը

«Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց» կրթական հիմնադրամի 2014 թ.-ի հաշվետվություն

«Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց» կրթական հիմնադրամի 2014 թ.-ի աուդիտորական եզրակացություն

«Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց» կրթական հիմնադրամի 2013-2014 ուս. տարվա հաշվետվություն

«Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց» կրթական հիմնադրամի 2014-2015 ուս. տարվա հաշվետվություն