Tuition Fee

  1. Home
  2. Tuition Fee

The school is conducting mainstream and additional admissions in the 2022-2023 academic year.

Mainstream Admission

In the 2022-2023 academic year, mainstream admissions are made in the 1st, 5th, and 6th grades.

The annual tuition fee per mainstream admissions student will be determined during the school’s upcoming Board of Trustees meeting.

Լրացուցիչ ընդունելություն

2022-2023 ուստարում լրացուցիչ ընդունելություն է կատարվում 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ և 8-րդ դասարաններում, որին կարող են մասնակցել տվյալ դասարանին համապատասխանող աշակերտները։

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը 2022-2023 ուստարում մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1․400․000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Ուսման վարձը ներառում է.

  • հիմնական դասապրոցեսը,
  • խորացված պարապմունքները,
  • օլիմպիական խմբակները,
  • լողի պարապմունքները,
  • ուսումնական պլանով նախատեսված լրացուցիչ պարապմունքները,
  • երկանգամյա սնունդը (փոքրիկ նախաճաշ և ճաշ),
  • տրանսպորտային փոխադրում դեպի դպրոց և հակառակ ուղղությամբ:
Menu