2024-2025 ուսումնական տարի

2024-25 ուստարվա համար միջին դպրոցում հայտարարվում է միայն լրացուցիչ ընդունելություն 6-րդ դասարանում։  Այս ընդունելությանը կարող են մասնակցել միայն այն աշակերտները, ովքեր 2023-2024 ուսումնական տարում ավարտել են  5-րդ դասարանը:

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1․400․000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Քայլեր

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց ընդունվելու համար անհրաժեշտ է հետևել մի քանի պարզ քայլի.

Քայլ 1

Բաց դռների մասնակության գրանցումն ավարտվել է։

Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների և ծնողների համար պարտադիր է։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած դիմորդները չեն կարող մասնակցել ընդունելությանը:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է Ընդունող հանձնաժողովի /ԸՀ/ որոշմամբ` ընդունելության երկու քննությունների և դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: ԸՀ որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում՝ բացառությամբ ՀՀ դատական մարմինների կողմից որոշման վերաբերյալ իրավական ուժի մեջ մտած դատական ակտի առկայության դեպքերի: