Լրացուցիչ ընդունելություն

  1. Գլխավոր
  2. Լրացուցիչ ընդունելություն

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը հայտարարում է 2023-2024 ուստարվա լրացուցիչ ընդունելություն 1-ին և 5-րդ դասարաններում: 1-ին դասարանի ընդունելությանը կարող են մասնակցել միայն մինչև 2023 թ. դեկտեմբերի 31-ը 6 տարեկանը լրացած երեխաները, ովքեր չեն հաճախել այլ հանրակրթական դպրոց (անկախ սեփականության ձևից): 5-րդ դասարանների ընդունելությանը կարող են մասնակցել այն դիմորդները, ովքեր 2022-23 ուստարում ավարտել են 4-րդ դասարանը:

1-ին դասարանի աշակերտներն ընդունվում են դպրոց ստորև ներկայացված քայլերի արդյունքի հիման վրա․

  • հանդիպում-դասեր աշակերտների հետ,
  • ծնողների հետ հարցազրույց

5-րդ դասարանի աշակերտներն ընդունվում են դպրոց ստորև ներկայացված քայլերի արդյունքի հիման վրա․

Ընդունելության գործընթացի փուլերը

Ընդունելության գործընթացի ստորև ներկայացված բոլոր փուլերի մասնակցությունը պարտադիր Է։

ԿԱՐԵՎՈՐ՝

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1․400․000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Menu