Լրացուցիչ ընդունելություն

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը հայտարարում է 2024-2025 ուստարվա լրացուցիչ ընդունելություն 1-ին, 2-րդ և 6-րդ դասարաններում: 1-ին դասարանի ընդունելությանը կարող են մասնակցել միայն մինչև 2024 թ. դեկտեմբերի 31-ը 6 տարեկանը լրացած երեխաները, ովքեր չեն հաճախել այլ հանրակրթական դպրոց (անկախ սեփականության ձևից): 2-րդ դասարանի ընդունելությանը կարող են մասնակցել այն դիմորդները, ովքեր 2023-24 ուստարում ավարտել են 1-ին դասարանը, իսկ 6-րդ դասարանի ընդունելությանը կարող են մասնակցել այն դիմորդները, ովքեր 2023-24 ուստարում ավարտել են 5-րդ դասարանը:

1-ին դասարանի աշակերտներն ընդունվում են դպրոց ստորև ներկայացված քայլերի արդյունքի հիման վրա․

Տարրական դպրոցի դիմումի ձև

  • հանդիպում-դասեր աշակերտների հետ,
  • ծնողների հետ հարցազրույց

2-րդ և 6-րդ դասարանի աշակերտներն ընդունվում են դպրոց ստորև ներկայացված քայլերի արդյունքի հիման վրա․

Միջին դպրոցի դիմումի ձև

  • թեստ մայրենի, մաթեմատիկա և անգլերեն /6-րդ դասարանի դեպքում/ առարկաներից,
  • ծնողների հետ հարցազրույց

Ընդունելության գործընթացի փուլերը

Ընդունելության գործընթացի ստորև ներկայացված բոլոր փուլերի մասնակցությունը պարտադիր Է։

Փուլ 1

Բաց դռների մասնակցության գրանցումն ավարտվել է։

Փուլ 2

Ներկայացնել ընդունելության հայտը։

Տարրական դպրոցի դիմումի ձև

Միջին դպրոցի դիմումի ձև

ԿԱՐԵՎՈՐ՝

Լրացուցիչ ընդունելությամբ ընդունված մեկ աշակերտի տարեկան ուսման վճարը մեկ ուսումնական տարվա համար կազմում է 1․400․000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ: