Յ ձայնակապի ուղղագրությունը

Հայոց լեզու
Աստղիկ Ավետիսյան