{Յ} ձայնակապի ուղղագրությունը

Յ ձայնակապի ուղղագրությունը

Հայոց լեզու
Աստղիկ Ավետիսյան