Արամ Մեհրաբյան

Գործադիր տնօրեն

  • Իրականացնում է Հոգաբարձության խորհրդի հավանությամբ հաստատված` դպրոցի ղեկավարության գործունեությունը, կրթական, հասարակական և ռեկրեատիվ աշխատանքները կանոնակարգող բոլոր օրենքների, կանոնների ու ընթացակարգերի գործադրումը:
  • Պատասխանատու է դպրոցի տարեկան բյուջեն կազմելու և այն իրականացնելու համար՝ ձևակերպելով դպրոցի զարգացման նպատակները և մշակելով հստակ ժամանակացույցով ծրագրեր:
  • Ապահովում է դպրոցի համայնքի տարբեր խմբերի (ուսուցիչներ, աշակերտներ, ծնողներ, հոգաբարձուներ, նվիրատուներ) միջև բազմակողմանի հաղորդակցությունը:
  • Հիմնում և զարգացնում է հարաբերություններ այլ դպրոցների, բուհերի, կրթության ոլորտում աշխատող և այն կարգավորող պետական և ոչ պետական մարմինների և գերատեսչությունների հետ:
Լրացրեք Ձեր Անունը
Fill out this field
Մուտքագրեք Ձեր էլ. հասցեն
Please enter a valid email address.
Մուտքագրեք Ձեր հաղորդագրությունը
Fill out this field