Ռոբոտաշինության ակումբ

Ռոբոտաշինության թիմ

Առաջին նախագիծ