Լուրեր Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցից։ Պատմում ենք թումանյանական երկօրյա փառատոնի մասին։