Նուկլեինաթթուներ

«Սովորեցնող սովորող» նախագիծ

«Կենսաբանություն» առարկա

Միլա Թումասյան, 9-րդ դասարան