Օվկիանոսի աղտոտվածության հիմնախնդիր

«Սովորեցնող սովորող» նախագիծ

«Կենսաբանություն» առարկա

Լիլիթ Կակոյան, 9-րդ դասարան