7-րդ դասարան

Թեմա՝ «Ինչպե՞ս կառավարել դասարանը. դասարանական կանոնների մշակում»

Նպատակ՝ Ներքին կարգապահական կանոնների մշակում աշակերտների կողմից. աշակերտները առանձնացնում են իրենց դասարանում առկա կարգապահական խնդիրները, բացթողումները, խմբային աշխատանքի միջոցով մշակում են իրենց դասարանի կանոնները, զարգանում են նաև խմբում աշխատելու կարողություններն ու հմտությունները

Թեմա՝ «Համակարգիչն ընկե՞ր, թե՞ թշնամի»

Նպատակ՝ Հասկանալ, թե ինչ դեր ունեն համակարգիչը, հեռախոսը, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշակերտի կյանքում, տարբերակել դրանց դրական և բացասական կողմերը

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված քննարկում (փոքրիկ շարադրանք «Ի՞նչ է անում մայրս ինձ համար. եթե ես լինեի նրա փոխարեն»)

Նպատակ՝ Երեխաների կյանքում մոր, ծնողի դերի արժևորում, գնահատում, մայրիկների համար անակընկալի պատրաստում

Թեմա՝ «Հույզեր և զգացմունքներ». խաղ

Նպատակ՝ Երեխաներին հնարավորություն տալ տարբերակել զգացմունքները, զգացմունքների անհատական դրսևորումներըշ ցուցադրել քարտերի վրա գրված զգացմունքները, փորձել նկարել դրանք

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Լավ է, երբ…վատ է, երբ…» բանավեճ

Նպատակ՝ Երեխաները տարբերակում են ամենատարբեր լավ և վատ երևույթները, սովորում են «առողջ» բանավիճել, հակադարձվել՝ բերելով հիմնավոր փաստարկներ

Թեմա՝ Թիմերով խաղ-վիկտորինա

Նպատակ՝ գիտելիքների ամրապնդում, հետաքրքիր ժամանց

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Ժամանակի ճիշտ կառավարում»

Նպատակ՝ Ժամանակի ճիշտ պլանավորման և կառավարման, առաջնային և երկրորդային գործողությունների դասակարգման և իրականացման հմտությունների ձևավորում

Թեմա՝ «Համակարգիչն ընկե՞ր, թե՞ թշնամի»

Նպատակ՝ Հասկանալ, թե ինչ դեր ունեն համակարգիչը, հեռախոսը, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշակերտի կյանքում, տարբերակել դրանց դրական և բացասական կողմերը

8-րդ դասարան

Թեմա՝ «Ինչպե՞ս կառավարել դասարանը. դասարանական կանոնների մշակում»

Նպատակ՝ Ներքին կարգապահական կանոնների մշակում աշակերտների կողմից. աշակերտները առանձնացնում են իրենց դասարանում առկա կարգապահական խնդիրները, բացթողումները, խմբային աշխատանքի միջոցով մշակում են իրենց դասարանի կանոնները, զարգանում են նաև խմբում աշխատելու կարողություններն ու հմտությունները

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Զգացմունքների տարբերակում և արտահայտում»

Նպատակ՝ Երեխաներին հնարավորություն տալ տարբերակել զգացմունքները, զգացմունքների անհատական դրսևորումները

Թեմա՝ Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված քննարկում ( փոքրիկ շարադրանք «Ի՞նչ է անում մայրս ինձ համար. եթե ես լինեի նրա փոխարեն», նամակ մայրիկին)

Նպատակ՝ Երեխաների կյանքում մոր, ծնողի դերի արժևորում, գնահատում, մայրիկների համար անակընկալի պատրաստում

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Այսօր ինքնաքննադատության օրն է…համարձակ եղիր»

Նպատակ՝ Երեխաների մոտ զարգացնել առողջ ինքնաքննադատությունը, իրերին և սեփական արարքներին այլ տեսանկյունից նայելու կարողությունն ու հմտությունը

Թեմա՝ Թիմերով խաղ-վիկտորինա

Նպատակ՝ գիտելիքների ամրապնդում, հետաքրքիր ժամանց

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Լավ է, երբ…վատ է, երբ…» բանավեճ

Նպատակ՝ Երեխաները տարբերակում են ամենատարբեր լավ և վատ երևույթները, սովորում են «առողջ» բանավիճել, հակադարձվել՝ բերելով հիմնավոր փաստարկներ

Թեմա՝ «Ինչպե՞ս չկորցնել հարազատ մարդկանց վստահությունը»

Նպատակ՝ Երեխաները վերանայում են իրենց քայլերը, արարքներ, իրենց փոխհարաբերությունները հարազատ մարդկանց և շրջապատի հետ

Թեմա՝ Ուսումնական տարվա ամփոփում, «Ի՞նչ եմ տանում այս տարի ինձ հետ դպրոցից» թեմայով քննարկում

Նպատակ՝ Երեխաները ամփոփում են ուսումնական տարին, նշում են անցնող ուսումնական տարվա ձեռբերումները, հետաքրքիր պահերը և դպրոցի դերը դրանց մեջ

9-րդ դասարան

Թեմա՝ «Ինչպե՞ս կառավարել դասարանը. դասարանական կանոնների մշակում»

Նպատակ՝ Ներքին կարգապահական կանոնների մշակում աշակերտների կողմից. աշակերտները առանձնացնում են իրենց դասարանում առկա կարգապահական խնդիրները, բացթողումները, խմբային աշխատանքի միջոցով մշակում են իրենց դասարանի կանոնները, զարգանում են նաև խմբում աշխատելու կարողություններն ու հմտությունները

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Զգացմունքների տարբերակում և արտահայտում»

Նպատակ՝ Երեխաներին հնարավորություն տալ տարբերակել զգացմունքները, զգացմունքների անհատական դրսևորումները

Թեմա՝ Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված քննարկում ( փոքրիկ շարադրանք «Ի՞նչ է անում մայրս ինձ համար. եթե ես լինեի նրա փոխարեն», նամակ մայրիկին)

Նպատակ՝ Երեխաների կյանքում մոր, ծնողի դերի արժևորում, գնահատում, մայրիկների համար անակընկալի պատրաստում

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Այսօր ինքնաքննադատության օրն է…համարձակ եղիր»

Նպատակ՝ Երեխաների մոտ զարգացնել առողջ ինքնաքննադատությունը, իրերին և սեփական արարքներին այլ տեսանկյունից նայելու կարողությունն ու հմտությունը

Թեմա՝ Թիմերով խաղ-վիկտորինա

Նպատակ՝ գիտելիքների ամրապնդում, հետաքրքիր ժամանց

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Լավ է, երբ…վատ է, երբ…» բանավեճ

Նպատակ՝ Երեխաները տարբերակում են ամենատարբեր լավ և վատ երևույթները, սովորում են «առողջ» բանավիճել, հակադարձվել՝ բերելով հիմնավոր փաստարկներ

Թեմա՝ «Ինչպե՞ս չկորցնել հարազատ մարդկանց վստահությունը»

Նպատակ՝ Երեխաները վերանայում են իրենց քայլերը, արարքներ, իրենց փոխհարաբերությունները հարազատ մարդկանց և շրջապատի հետ

Թեմա՝ Ուսումնական տարվա ամփոփում, «Ի՞նչ եմ տանում այս տարի ինձ հետ դպրոցից» թեմայով քննարկում

Նպատակ՝ Երեխաները ամփոփում են ուսումնական տարին, նշում են անցնող ուսումնական տարվա ձեռբերումները, հետաքրքիր պահերը և դպրոցի դերը դրանց մեջ

Էքսկուրսիաներ, միջոցառումներ և ճամփորդություններ

Ծնողական ժողովներ