5-րդ դասարան

Թեմա՝ Կանոնների մշակում և դասարանի գարնանային ձևավորում

Նպատակ՝ Հստակ ձևակերպել դասարանային կանոնները

Ընթացք՝ Քննարկել դասարանային կանոնները աշակերտների հետ, առանձնացնել կարևոր դրույթները և փակցնել դասարանում։

Թեմա՝ Մեր փոքրիկ բարեկամները

Նպատակ՝ Պարզել երեխաների կարծիքը կենդաբանական այգու մասին: Զարգացնել գրագետ բանավիճելու հմտությունները

Ընթացք՝ Բանավեճ խմբերով

Թեմա՝ Քառօրյա պատերազմի հերոսները

Նպատակ՝ Փորձենք հասկանալ, թե ինչ դեր ունի հայրենիքը մարդու կյանքում: Ինչի՞ է պատրաստ մարդը հանուն իր հայրենիքի:

Ընթացք՝ Սահիկահանդեսի դիտում, քննարկում աշակերտների հետ

Թեմա՝ Դիլիջան

Նպատակ՝ Բացահայտել Դիլիջանի՝ իբրև տքւրիստական քաղաքի առավելությունները։

Ընթացք՝ Արշավ մոտակա անտառ կամ պուրակ

Թեմա՝ Համացանց. վտանգներ և առավելություններ

Նպատակ՝ Աշակերտների հետ պարզել, թե ինչ դեր ունի համացանցը մեր կյանքում

Ընթացք՝ Բանավեճ խմբերով

Թեմա՝ Մայիս՝ հաղթանակների ամիս

Նպատակ՝ Աշակերտների և ծնողների հետ վերհիշել Մեծ հայրենական և Արցախյան պատերազմի մասնակից հարազատների կենսագրությունները:

Ընթացք՝ Զրույց-քննարկում

Թեմա՝ Թանգարանային գիշեր

Նպատակ՝ Թանգարանների կարևորությունը մեր կյանքում

Ընթացք՝ Այցելություն Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան

Թեմա՝ Մոտակա ճամփորդության քննարկում

Նպատակ՝ Ճամփորդություն ծրագրելու հմտությունների զարգացում

Ընթացք՝ Մանրամասների քննարկում, ինչից հետո աշակերտները կստանձնեն որոշ կազմակերպչական պարտականություններ։

6-րդ դասարան

Թեմա՝ Կանոնների մշակում և դասարանի գարնանային ձևավորում

Նպատակ՝ Հստակ ձևակերպել դասարանային կանոնները

Ընթացք՝ Քննարկել դասարանային կանոնները աշակերտների հետ, առանձնացնել կարևոր դրույթները և փակցնել դասարանում

Թեմա՝ Բանավեճ աշակերտների կողմից ընտրված թեմայով

Նպատակ՝ Զարգացնել իրար հետ հաղորդակցվելու և բանավիճելու հմտությունները

Ընթացք՝ Խաղում ենք «Debate game»։

Թեմա՝ Մեր փոքրիկ բարեկամները

Նպատակ՝ Կենդանիների կարևորությունը մարդու կյանքում։ Մարդու պատասխանատվությունը։

Ընթացք՝ Կարճ ֆիլմի դիտում, քննարկում։

Թեմա՝ Հումորի մասին

Նպատակ՝ Հումորը, որպես շփման միջոց

Ընթացք՝ Զրույց հումորի մասին: Կփորձենք պարզել, թե հումորը երբ կարող է վիրավորել մարդուն, որ թեմաները փակ են հումորի համար

Թեմա՝ Քառօրյա պատերազմի հերոսները

Նպատակ՝ Ձևավորել հայրենիքի ընկալում մարդու կյանքում: Ինչի՞ է պատրաստ մարդը հանուն իր հայրենիքի:

Ընթացք՝ Սահիկահանդեսի դիտում, քննարկում աշակերտների հետ

Թեմա՝ Դիլիջան

Նպատակ՝ Բացահայտել Դիլիջանի՝ որպես տուրիստական վայրի առավելությունները

Ընթացք՝ Արշավ մոտակա անտառ կամ պուրակ

Թեմա՝ Մեծ եղեռն

Նպատակ՝ Ազգային դիսկրիմինացիա. գաղափարի ընկալում և յուրացում

Ընթացք՝ Քննարկում

Թեմա՝ Համացանց. վտանգներ և առավելություններ

Նպատակ՝ Աշակերտների հետ պարզել, թե ինչ դեր ունի համացանցը մեր կյանքում

Ընթացք՝ Բանավեճ խմբերով

Թեմա՝ Մայիս՝ հաղթանակների ամիս

Նպատակ՝

Ընթացք՝ Պատմական ակնարկների միջոցով պատմել երեխաներին ազգային հերոսների և հաղթանակների մասին

Թեմա՝ Թանգարանային գիշեր

Նպատակ՝ Թանգարանների կարևորությունը մեր կյանքում

Ընթացք՝ Այցելություն դրամի թանգարան ՀՀ ԿԲ ԴՈՒՀԿ

Թեմա՝ Մոտակա ճամփորդության քննարկում

Նպատակ՝ Ճամփորդության պլանավորման հմտությունների զարգացում

Ընթացք՝ Մանրամասների քննարկում, ինչից հետո աշակերտները կստանձնեն որոշ կազմակերպչական պարտականություններ։

Էքսկուրսիաներ, միջոցառումներ և ճամփորդություններ

Ծնողական ժողովներ