7-րդ դասարան

Թեմա՝ «Ժամանակի ճիշտ կառավարում»

Նպատակ՝ Ժամանակի ճիշտ պլանավորման և կառավարման, առաջնային և երկրորդային գործողությունների դասակարգման և իրականացման հմտությունների ձևավորում

Թեմա՝ «Դեպքեր նշանավոր մարդկանց կյանքից»

Նպարտակ՝ Երեխաները ծանոթանում են հայտնի մարդկանց կյանքի պատմությանը, սովորում են չկոտրվել ձախողումներից, հիմնվում են դրական օրինակի վրա

Թեմա՝ Վիկտորինա

Նպատակ՝ գիտելիքների ամրապնդում, հետաքրքիր ժամանց, կարևորվում են թիմային աշխատանքն ու հաջողության ձգտումը

Թեմա՝ «Համակարգիչն ընկե՞ր, թե՞ թշնամի», մեդիագրագիտության կարևորությունը

Նպատակ` Հասկանալ, թե ինչ դեր ունեն համակարգիչը, հեռախոսը, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշակերտի կյանքում, տարբերակել դրանց դրական և բացասական կողմերը

Թեմա՝ «Ո՞վ է հոգեպես հարուստ իմ կարծիքով»

Նպատակ` Սովորել դասակարգել անկարևորն ու անկարևորը, արժևորել կարևորը, ձևավորել արժեհամակարգ, կարողանալ կատարել ինքնավերլուծություն

Թեմա՝ «Պահպանված և չպահպանված հին հայկական ավանդույթներ»

Նպատակ` Երեխաները ծանոթանում են հին հայկական ավանդույթներին և այն տարրերին, որոնք ներկայումս չեն պահպանվել, ազգային գիտակցության ամրապնդում

Թեմա՝ «Լավ է, երբ…վատ է, երբ…» բանավեճ

Նպատակ՝ Երեխաները տարբերակում են ամենատարբեր լավ և վատ երևույթները, սովորում են «առողջ» բանավիճել, հակադարձվել՝ բերելով հիմնավոր փաստարկներ

Թեմա՝ Թիմերով խաղ-վիկտորինա

Նպատակ՝ գիտելիքների ամրապնդում, հետաքրքիր ժամանց

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Ժամանակի ճիշտ կառավարում»

Նպատակ՝ Ժամանակի ճիշտ պլանավորման և կառավարման, առաջնային և երկրորդային գործողությունների դասակարգման և իրականացման հմտությունների ձևավորում

Թեմա՝ «Համակարգիչն ընկե՞ր, թե՞ թշնամի»

Նպատակ՝ Հասկանալ, թե ինչ դեր ունեն համակարգիչը, հեռախոսը, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աշակերտի կյանքում, տարբերակել դրանց դրական և բացասական կողմերը

8-րդ դասարան

Թեմա՝ «Ժամանակի ճիշտ կառավարում»

Նպատակ՝ Ժամանակի ճիշտ պլանավորման և կառավարման, առաջնային և երկրորդային գործողությունների դասակարգման և իրականացման հմտությունների ձևավորում

Թեմա՝ «Ինչպես կողմնորոշվել բարդ իրավիճակներում»

Նպարտակ՝  Երեխաները փորձում են բարդ իրավիճակներից դուրս գալու ուղիներ որոնել, կողմնորոշվել  դժվար իրադրություններում, իրավիճակներին նայել այլ տեսանկյունից, զարգացնել տրամաբանությունը

Թեմա՝  Վիկտորինա

Նպատակ՝ գիտելիքների ամրապնդում, հետաքրքիր ժամանց, կարևորվում են թիմային աշխատանքն ու հաջողության ձգտումը
Թեմա՝«Ինչպե՞ս ապացուցել քո ճշմարտացիությունը»

Նպատակ՝ Սովորել խոսել միայն ճիշտ փաստերով, առողջ բանավիճել, ապացուցել սեփական ճշմարտացիությունը, ընդունել դիմացինի կարծիքը

Թեմա՝ «Ինձ մոտ ձևավորված վատ սովորությունները»,

Նպատակ` Երեխաների մոտ զարգացնել առողջ ինքնաքննադատությունը, իրերին և սեփական արարքներին այլ տեսանկյունից նայելու կարողությունն ու հմտությունը, գնահատել արարքներն ու կշռադատել վատ սովորությունները

Թեմա՝ «Քչերը գիտեն, որ․․․»

Նպատակ՝ Երեխաները միմյանց ներկայացնում են հետաքրքիր փաստեր ամենատարբեր երևույթների մասին, որոնց մասին քչերը գիտեն, ստանում են նոր ինֆորմացիա

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Լավ է, երբ…վատ է, երբ…» բանավեճ

Նպատակ՝ Երեխաները տարբերակում են ամենատարբեր լավ և վատ երևույթները, սովորում են «առողջ» բանավիճել, հակադարձվել՝ բերելով հիմնավոր փաստարկներ

Թեմա՝ «Ինչպե՞ս չկորցնել հարազատ մարդկանց վստահությունը»

Նպատակ՝ Երեխաները վերանայում են իրենց քայլերը, արարքներ, իրենց փոխհարաբերությունները հարազատ մարդկանց և շրջապատի հետ

Թեմա՝ Ուսումնական տարվա ամփոփում, «Ի՞նչ եմ տանում այս տարի ինձ հետ դպրոցից» թեմայով քննարկում

Նպատակ՝ Երեխաները ամփոփում են ուսումնական տարին, նշում են անցնող ուսումնական տարվա ձեռբերումները, հետաքրքիր պահերը և դպրոցի դերը դրանց մեջ

9-րդ դասարան

Թեմա՝ «Իմ կյանքի 15-րդ գարունը», «Անկախության անգնահատելի դերը իմ կյանքում», «2020 թ․-ի Արցախյան պատերազմը․ ես որպես պատմագիր» խմբային աշխատանք

Նպատակ՝ Երեխաները արժևորում են անկախության դերը, փորձում են որպես պատմագիր ներկայացնել Արցախյան պատերազմը՝ ինչպես կներկայացվեր «Հայոց պատմության» դասագրերում

Թեմա՝ «Ինչպես կողմնորոշվել բարդ իրավիճակներում»

Նպարտակ՝  Երեխաները փորձում են բարդ իրավիճակներից դուրս գալու ուղիներ որոնել, կողմնորոշվել  դժվար իրադրություններում, իրավիճակներին նայել այլ տեսանկյունից, զարգացնել տրամաբանությունը

Թեմա՝  Վիկտորինա

Նպատակ՝ գիտելիքների ամրապնդում, հետաքրքիր ժամանց, կարևորվում են թիմային աշխատանքն ու հաջողության ձգտումը

Թեմա՝ «Ես էլ քեզ նման․․․»

Նպատակ` Ձևավորվում է ինքնահարգանք, հարգանք դիմացինի նկատմամբ, դրսևորվում է անձերի համեմատություն և հավասարություն

Թեմա՝ «Ինչպե՞ս չկորցնել հարազատ մարդկանց վստահությունը»

Նպատակ՝ Երեխաները վերանայում են իրենց քայլերը, արարքներ, իրենց փոխհարաբերությունները հարազատ մարդկանց և շրջապատի հետ

Թեմա՝ «Երազում եմ դառնալ․․․» ապագա մասնագիտության ընտրություն, թեսթ

Նպատակ` Օգնել երեխաներին մասնագիտական ընտրության հարցում, ըստ թեսթի կողմնորոշել երեխաներին

Թեմա՝ Թիմերով խաղ-վիկտորինա

Նպատակ՝ գիտելիքների ամրապնդում, հետաքրքիր ժամանց

Հանդիպում հոգեբանի հետ

Թեմա՝ «Լավ է, երբ…վատ է, երբ…» բանավեճ

Նպատակ՝ Երեխաները տարբերակում են ամենատարբեր լավ և վատ երևույթները, սովորում են «առողջ» բանավիճել, հակադարձվել՝ բերելով հիմնավոր փաստարկներ

Թեմա՝ «Ինչպե՞ս չկորցնել հարազատ մարդկանց վստահությունը»

Նպատակ՝ Երեխաները վերանայում են իրենց քայլերը, արարքներ, իրենց փոխհարաբերությունները հարազատ մարդկանց և շրջապատի հետ

Թեմա՝ Ուսումնական տարվա ամփոփում, «Ի՞նչ եմ տանում այս տարի ինձ հետ դպրոցից» թեմայով քննարկում

Նպատակ՝ Երեխաները ամփոփում են ուսումնական տարին, նշում են անցնող ուսումնական տարվա ձեռբերումները, հետաքրքիր պահերը և դպրոցի դերը դրանց մեջ

Էքսկուրսիաներ, միջոցառումներ և ճամփորդություններ

Ծնողական ժողովներ