Սուսաննա Դավթյան

Լոգոպեդ

• Խոսքային խնդիրների բացահայտում, շտկում, կանխարգելում, խորհրդատվություն։

• Անհատական զարգացման պլանների մշակում, կազմում։

• Անհատական, խմբային աշխատանքներ։

• Բազմամասնագիտական խմբի հետ թիմային աշխատանք, մոնիթորինգ։

• Ծնողների, ուսուցիչների խորհրդատվություն/վերապատրաստում։

• Ինքնակրթություն․ մասնագիտական գրականության, կայքերի ուսումնասիրում, համագործակցություն ոլորտի մասնագետների հետ, սեմինարների, գիտաժողովների, վեբինարների, քննարկումների մասնակցություն։

Լրացրեք Ձեր Անունը
Fill out this field
Մուտքագրեք Ձեր էլ. հասցեն
Please enter a valid email address.
Մուտքագրեք Ձեր հաղորդագրությունը
Fill out this field