Lilit Harutyunyan

  1. Home
  2. Lilit Harutyunyan
Lilit Harutyunyan

Foreign Language

Lilit Harutyunyan studied at the department of “English Language and Literature” of the Philological Faculty, Vanadzor State University, and graduated with honors in 2018. She received the qualification of a Master in Pedagogy in 2020. She worked as an English teacher at the “Educational Bridge” educational center as well as at Arjut secondary school in January-September 2022. Lilit Harutyunyan has been working at Dilijan Central School since October 2022.

Լրացրեք Ձեր Անունը
Fill out this field
Մուտքագրեք Ձեր էլ. հասցեն
Please enter a valid email address.
Մուտքագրեք Ձեր հաղորդագրությունը
Fill out this field
Menu