Ընդունող հանձնաժողով

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի տարրական և միջին բաղադրիչների 2023-24 ուսումնական տարվա ընդունող հանձնաժողովը /ԸՀ/ բաղկացած է 9 (ինը) անդամից` ձայնի իրավունքով: Ընդունող հանձնաժողովի կազմը հաստատում է «Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց» կրթական հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդը /ՀԽ/: ԸՀ անդամներ կարող են լինել ինչպես ՀԽ-ի, «Այբ» ակումբի, «Այբ» դպրոցի տնօրենության, այնպես էլ Դպրոցի ակադեմիական խորհրդի անդամները (ներառյալ` տնօրենության ներկայացուցիչ):

ԸՀ-ն հաստատում է տարրական դպրոցի երեխաների ընդունելությանը մասնակից մասնագետների ցանկը, վարում է զրույցներ դիմորդների ծնողների հետ, հաստատում է դպրոց ընդունված աշակերտների ցուցակը:

ԸՀ գործունեության տևողությունը` 2023 թ. մայիսի 20-ից 2024 թ. մայիսի 20-ը:

Աստղիկ Ավետիսյան

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Արամ Մեհրաբյան

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի գործադիր տնօրեն

Արամ Փախչանյան

«Այբ» կրթական հիմնադրամի ՀԽ նախագահ

Դավիթ Սահակյան

«Այբ» դպրոցի տնօրեն

Վահագն Գրիգորյան

ՀՀ ԿԲ, Ռազմավարության և կառավարման դեպարտամենտի տնօրեն։

Նարինե Սարգսյան

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Նաիրա Դալուզյան

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի ակադեմիական տնօրեն

Սոնա Կոշեցյան

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի ՀԽ անդամ

Հասմիկ Ղահրամանյան

ՀՀ ԿԲ, Խորհրդի անդամ

Արմեն Նուրբեկյան

ՀՀ ԿԲ, ԿԲ նախագահի տեղակալ Դպրոցի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ